X

گزارش تصویری

چند رسانه ای گزارش تصویری
آیین معارفه روسای جدید ادارت حوزه معاونت طراحی و زیباسازی
پیام جوادیان، مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم، رؤسای جدید دو اداره «مبلمان شهری، نورپردازی و هنرهای تجسمی» و «طراحی فضای سبز و منظر شهری» را منصوب کرد.

 

بر اساس این احکام محمد جبلی به‌عنوان رئیس اداره «مبلمان شهری، نورپردازی و هنرهای تجسمی» و همچنین مرتضی زارعی به‌عنوان رئیس اداره «طراحی فضای سبز و منظر شهری» منصوب شدند.

تصاویر
 • آیین معارفه روسای جدید ادارت حوزه معاونت طراحی و زیباسازی
 • آیین معارفه روسای جدید ادارت حوزه معاونت طراحی و زیباسازی
 • آیین معارفه روسای جدید ادارت حوزه معاونت طراحی و زیباسازی
 • آیین معارفه روسای جدید ادارت حوزه معاونت طراحی و زیباسازی
 • آیین معارفه روسای جدید ادارت حوزه معاونت طراحی و زیباسازی
 • آیین معارفه روسای جدید ادارت حوزه معاونت طراحی و زیباسازی
 • آیین معارفه روسای جدید ادارت حوزه معاونت طراحی و زیباسازی
 • آیین معارفه روسای جدید ادارت حوزه معاونت طراحی و زیباسازی
 • آیین معارفه روسای جدید ادارت حوزه معاونت طراحی و زیباسازی
 • آیین معارفه روسای جدید ادارت حوزه معاونت طراحی و زیباسازی
 • آیین معارفه روسای جدید ادارت حوزه معاونت طراحی و زیباسازی
 • آیین معارفه روسای جدید ادارت حوزه معاونت طراحی و زیباسازی
 • آیین معارفه روسای جدید ادارت حوزه معاونت طراحی و زیباسازی
 • آیین معارفه روسای جدید ادارت حوزه معاونت طراحی و زیباسازی
 • آیین معارفه روسای جدید ادارت حوزه معاونت طراحی و زیباسازی
 • آیین معارفه روسای جدید ادارت حوزه معاونت طراحی و زیباسازی
 • آیین معارفه روسای جدید ادارت حوزه معاونت طراحی و زیباسازی
 • آیین معارفه روسای جدید ادارت حوزه معاونت طراحی و زیباسازی
 • آیین معارفه روسای جدید ادارت حوزه معاونت طراحی و زیباسازی
 • آیین معارفه روسای جدید ادارت حوزه معاونت طراحی و زیباسازی
درباره ما

با ما از طریق راه های ارتباطی زیر در تماس باشید. سوال‌ها، پیشنهادها و انتقادات شما برای ما مهم بوده و ما تمام تلاش خود را برای کمک به شما به کار می‌گیریم.

 
نقشه